Ceny za usługi ustalane są indywidualnie. Po zamówieniu usługi wysyłam do Państwa fakturę. Po przesłaniu do mnie potwierdzenia dokonanej wpłaty – w uzgodnionym terminie realizuję usługę zamówioną przez Państwa. Informacja dotycząca faktury - nie jestem płatnikiem VAT.